Projekty

Taniec Poza Sferą Miasta

W dniach 19 i 20 lipca w Przecławiu odbędzie się festiwal Taniec Poza Sferą Miasta. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest hasło LOCAL/GLOBAL. 

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.


Włączamy kulturę

Działanie realizowane miesiącach letnich na terenie sołectw gminy Kołbaskowo, które ma na celu ułatwienie dostępu do kultury, realizowanie działań wielopokoleniowych i nastawionych na budowanie pozytywnych doświadczeń związanych z uczestnictwem w kulturze oraz na niwelowanie barier kompetencyjnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Powstanie Styczniowe – Czas Kurierów

Działanie realizowane w kwietniu 2024 roku, które ma na celu popularyzację wiedzy o Powstaniu Styczniowym poprzez modę, sensorykę, aktywność terenową, wyjazdy studyjne i autorskie wystawy.

Projekt dofinansowany jest ze środków Biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.


omg! sztuka

Od stycznia 2024 r. rozpoczynamy półroczny projekt skierowany do młodzieży z gminy Kołbaskowo, którego celem jest wzmacnianie kompetencji społecznych przydatnych w dorosłym życiu.

Pogram realizowany jest dzięki dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i współpracy z Fundacją Civis Polonus.


Kulturodzielnia!

W 2023 r. GOKSiR został beneficjentem programu Domy Kultury + organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Wybraliśmy sześć projektów, które realizowane były przez mieszkańców.

Nie zamykamy kultury w domu!