Cennik wynajmu

Sala koncertowa

Sala widowiskowa

Sala konferencyjna

Sala komputerowo-plastyczna

Sala taneczna

Sala taneczno-ruchowa

Sala plastyczna

Sala zajęciowa dla najmłodszych

Sala muzyczna

Sala muzyczna

Cennik wynajmu wyposażenia oraz obsługi

Koszt wynajmu poszczególnych pomieszczeń w GOKSiR regulowany jest Zarządzeniem nr 150/2023 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 30 listopada 2023 r. (.PDF) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektu, urządzeń i terenów sportowo-rekreacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu.