Włączamy kulturę | Warsztaty teatralne

7 września 2024 11:00

IDEA
Warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru są jednym z głównych elementów działalności artystycznej i kulturotwórczej Bramy. Teatr Brama przez lata doświadczenia wypracował własną metodę pracy artystycznej, która opiera się na budowaniu partnerstwa w grupie oraz zaufania pomiędzy jej uczestnikami. 

PROGRAM
Warsztat skupia się na rozwijaniu technik aktorskich poprzez pracę z ciałem i rozwijanie koordynacji ruchowej, a także wspiera rozwój emocjonalny. Ważny punkt stanowi także praca muzyczna, na którą składa się praca z głosem, nauka pieśni oraz wykorzystanie jej jako narzędzia teatralnego, a także rytm, który pomaga w skupieniu i rozwijaniu świadomej obecności. Warsztaty są często oparte na elementach gry lub choreografii, które wspierają proces budowania grupy, uczą cierpliwości w mierzeniu się ze swoimi słabościami i dają możliwość do indywidualnych poszukiwań twórczych.

TERMIN I MIEJSCE
Sobota, 3 sierpnia, świetlica w Kamieńcu, godz. 11:00

ZAPISY
Udział w warsztatach należy zgłosić za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie: www.goksirprzeclaw.pl/zapisy-na-warsztaty

PROWADZĄCY WARSZTATY
Teatr Brama został założony w Goleniowie, w 1996 r. przez Daniela Jacewicza. Nazwa teatru wzięła się od jego pierwszej siedziby – Bramy Wolińskiej. Dziś Brama jest znanym w Polsce i na świecie niezależnym teatrem alternatywnym, tworzącym w Goleniowie tętniące życiem środowisko kulturalne. Można się o tym przekonać w trakcie odbywających się co roku festiwali – Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT, czy Festiwal Teatralny ŁAKNIENIA. Motywację Bramy do działań pod kątem zarówno artystycznym, jak i kulturotwórczym stanowi chęć zrewolucjonizowania relacji pomiędzy artystą na scenie, a widzem. Spektakl jest okazją do spotkania, a także stwarza płaszczyznę do dialogu. Jako Stowarzyszenie, Brama wykorzystuje formalne i nieformalne metody edukacji, stwarzając społeczności lokalnej możliwość podniesienia jakości życia, a tym samym tworząc bogatą ofertę kulturalną w Goleniowie.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.