Włączamy kulturę | “Legendy” Teatru 6 i PÓŁ |

17 sierpnia 2024 21:00

S​pektakl plenerowy inspirowany legendami południowej Polski.
Inspiracją do stworzenia widowiska stały się Legendy z południa Polski. Odkrywając karty historii staraliśmy się dotrzeć do miejsc, w których odbywały się opisane wydarzenia. Legendy podane z ust do ust, przekazywane z pokolenia na pokolenie zachowały się do dnia dzisiejszego. 

​Spektakl utrzymany jest w klimacie sennych opowieści, które dzieją się symultanicznie, w różnych częściach parku przy Pałacu w Ostoi. Aktorzy tworzą swoje małe, niezależne światy, połączone ścieżkami światła, którymi porusza się widz. Widz decyduje, którą ścieżką podąży i na jak długo zatrzyma się przy każdej stacji. 

TERMIN I MIEJSCE
17.08.2024, godzina 21:00
Park przy Pałacu w Ostoi 

wstęp wolny!

Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Gmiter
Muzyka: Kayode Eschrich, Piotr Śnieguła, Aleksander Kwietniak,
Głosu do nagrań audio użyczyła: Katarzyna Kunicka
Występują: Weronika Giżycka, Hanna Kokoszyńska, Klara Gmiter, Arkadiusz Jaskot, Patryk Kowalczyk, Piotr Snieguła

O grupie:
Teatr 6 i PÓŁ rozpoczął działalność w 2003 roku w Gryfińskim Domu Kultury . Przez pierwsze lata skupiał głównie studentów, dla których działania na scenie były rozrywką. Obecnie teatr nastawiony jest na nieformalną edukację młodzieży w obrębie działań teatralnych, animacyjnych i społecznych. Od 2006 roku członkowie teatru aktywnie uczestniczą w organizacji festiwali artystycznych na terenie gminy Gryfino a także angażują się w projekty teatralno-społeczne województwa zachodniopomorskiego. Funkcjonowanie na pograniczu polsko-niemieckim wpłynęło naturalnie na rozwój współpracy z partnerami niemieckimi. 
Założycielem teatru jest Krzysztof Gmiter, aktor i tancerz, animator kultury. Z połączenia różnych pasji wyłania się też kierunek działań artystycznych teatru 6 i PÓŁ. Od początku przejawiał tendencje teatru poszukującego, żywego i eksperymentującego z różną materią. Dlatego też repertuar artystyczny grupy obejmuje zarówno spektakle dramatyczne, ruchowe, wieczory poetyckie, spektakle uliczne, akcje happeningowe i performatywne ale także instalacje wizualne w przestrzeni miejskiej.
​Od 2012 roku Teatr 6 i PÓŁ współtworzy stowarzyszenie Środowisko Inicjatyw Artystycznych HYBADU, którego nadrzędnym celem jest animacja kulturalna lokalnej społeczności gminy Gryfino
___
Partnerem w realizacji wydarzenia jest Pałac w Ostoi

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.