Włączamy kulturę | „Voices” Teatr Brama

7 września 2024 17:00

„Voices” jest działaniem artystycznym rozpiętym pomiędzy teatrem a muzyką. Teatr Brama używa śpiewu jako jednego z elementów języka teatralnego. Bazując na tradycyjnych, wielogłosowych pieśniach europejskich teatr bada ich wspólny element – trzon człowieczeństwa.

Każda pieśń niesie z sobą emocje, atmosferę i historię. Wspólnie tworzą mozaikę ludzkiej wrażliwości. Brama zaprasza widzów do wsłuchania się w melodie, które otulają dźwiękiem i poruszają duszę.

TERMIN I MIEJSCE

Sobota, 7 września, ruiny kościoła w Pargowie, godz. 17.00. Wstęp wolny!

ARTYŚCI

Teatr Brama – został założony w Goleniowie, w 1996 r. przez Daniela Jacewicza. Nazwa teatru wzięła się od jego pierwszej siedziby – Bramy Wolińskiej. Dziś Brama jest znanym w Polsce i na świecie niezależnym teatrem alternatywnym, tworzącym w Goleniowie tętniące życiem środowisko kulturalne. Można się o tym przekonać w trakcie odbywających się co roku festiwali – Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT, czy Festiwal Teatralny ŁAKNIENIA.

Motywację Bramy do działań pod kątem zarówno artystycznym, jak i kulturotwórczym stanowi chęć zrewolucjonizowania relacji pomiędzy artystą na scenie, a widzem. Spektakl jest okazją do spotkania, a także stwarza płaszczyznę do dialogu. Jako stowarzyszenie Brama wykorzystuje formalne i nieformalne metody edukacji, stwarzając społeczności lokalnej możliwość podniesienia jakości życia, a tym samym tworząc bogatą ofertę kulturalną w Goleniowie.


Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.