Miejsca wypoczynku

Na terenie GOKSiRu znajdują się wiaty wraz z ławeczkami, na których można usiąść i zrelaksować się. Wiaty są ogólnodostępne.